0413-143 56 info@wsmek.se

Hållbarhetsarbete

Vårt sociala hållbarhetsarbete bygger på våra värdeord:

Tillsammans, Ansvar, Utveckling och Glädje

Det kontinuerliga hållbarhetsarbetet genomsyrar vår verksamhet både internt som externt. Målsättningen är att vi skall utvecklas tillsammans för att fortsätta arbeta lösningsorienterat och smartare. Därför utbildar vi ständigt alla inom företaget för allas medverkan i hållbarhetsarbetet och för att kunna serva våra kunder på bästa sätt.

För effektivitet och att snabbare kunna fördjupa oss i hållbarhetsarbetet har vi tagit hjälp av IUC Syd, Susanne Brannebo och Almi.
Som en start på WS hållbarhetsarbete genomgick ledningen en förberedande utbildning via Almi. Utbildningen bygger på ISO 26000 med Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen som grund. All personal har fått ta del av resultaten och vi arbetar dagligen med ett fokus för att öka vårt arbete och våra resultat mot en större hållbarhet.

ISO 26000 bygger på Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen. Målen är till för att skapa en värld där man tar en större hänsyn i sitt värdeskapande, inte bara inom utan även utanför företaget för att skapa en bättre värld för alla, läs mer nedan*. Med detta som grund har vi tagit fram en Uppförandekod vilken alla anställda har fått vara med och ta fram.

Hållbarhetsarbetet bygger på hållbarhet med ett klimatperspektiv i fokus. Vårt arbete ligger till grund för att hjälpa våra kunder att nå sina mål. Så här skriver en av våra kunder om deras syn på hållbarhet –
Hålbarhetschefen på Sandvik -När det kommer till hållbar utveckling är både individer och industri avgörande, även om industrier kan ha större påverkan.
-Genom förändringarna har Sandvik framtidssäkrats som en nyckelspelare i de stora skiften som dagens industrier står inför, där produktionen både behöver vara effektiv, innovativ och skonsam mot planeten.
– Alla måste dra sitt strå till stacken. Men som företag kan vi ha en större påverkan i de områden vi är, det är det ingen tvekan om. Och i det finns också affärsmöjligheter. Just detta har vi alltid med oss i vårt arbete – att affär och hållbarhet måste hänga samman.
Detta understryker WS Mekaniskas arbete och som underleverantör vill vi stötta våra kunder i deras hållbarhetsarbete för att de skall kunna nå sina hållbarhetsmål genom hela leveranskedjan.

Åtgärder för minskad klimatpåverkan

 • Under 2023 har WS Mekaniska investerat i nya maskiner för att bli mer konkurrenskraftiga, få en effektivare och säkrare produktion samt för att kunna bibehålla vår leveranssäkerhet och kvalité mot våra kunder/samarbetspartners samt för att ta in nya.
 • Har en dialog med kunder och leverantörer om att automatisera processer
 • För att minska vår plastanvändning och svinn har vi investerat i en kartongstrimlare. Med denna tillverkar vi eget packmaterial då vi inte återvinner packmaterial som vi fått vid leverans.
 • Effektiviserat våra transporter.
 • För våra restprodukters och sorterade materials återvinning och destruktion samarbetar vi med Stena som tar hand om spånor, styckebitar, plaster, elektronik och emulsioner.
 • All el som köps in är förnybar.
 • Hittat energibovar inom verksamheten där åtgärder tagits för belysningen, kompressorsystem, maskiner i standby, flöden, rationaliseringar och fler åtgärder är på gång.
 • Vi kan erbjuda våra kunder att vi renoverar deras detaljer i stället för att producera nya.

Vår filosofi

WS Mekaniskas renommé och framgång med våra kunder och nya kunder är att ha en långsiktig strategi gällande hållbarhet som samstämmer med kundernas, en del av affärsmodellen som vi alltid skall ha med när vi arbetar är att:

 • Arbeta effektivt
 • Planera väl
 • Ha koll på energiförbrukningen
 • Personalens hälsa i fokus
 • Minska våra restprodukter
 • Hur påverkar vi vår omgivning

Vi arbetar ständigt efter mottot – Vi gör din del – så om det är en detalj eller ifall ni vill ha en komplett lösning.

*FN:s uppsatta plan för ett hållbart samhälle. Totalt 17 mål ska nås för att år 2030 ha utrotat fattigdom och hunger, förverkligat mänskliga rättigheter för alla, uppnått jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställt ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Målen gäller alla världens länder och täcker in de tre dimensionerna av hållbar utveckling; den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Eslöv, oktober 2023

Kenneth Köhalmi, VD

WS mekaniskas Nollvision

WS skall inte påverka miljö och klimat, vi arbetar för framtida generationer, vi strävar efter att produkterna vi levererar skall i alla led bakåt vara klimatneutrala.

Hushålla med resurser, minska avfall och materialåtgång genom smarta produktionsprocesser, så också påverka våra leverantörer, moderna maskiner, använda fossilfri el, utbilda personalen. Resultatet av detta arbete får våra partners/kunder genom hög kvalité och leveranssäkerhet.

Vi samarbetar med flera lokala företag och letar ständigt efter nya affärsrelationer och strävar efter att fördjupa relationen till våra samarbetspartners. Ett samarbete som har fördjupats, via samägarskap, är med Abes verktyg & mekaniska AB i Malmö.

Genom Abes utökar vi vår produktionskapacitet med fler maskiner och en än mer varierad maskinpark, vi kan erbjuda svetstjänster och ännu fler kompetenta medarbetare.

Vi arbetar också internationellt både med att leverera våra kunders detaljer och produkter internationellt samt stöttar andra legotillverkare samt håller oss uppdaterade genom att besöka branschmässor.

Kontakta oss för skärande bearbetning

Vi erbjuder helhetslösningar inom skärande bearbetning och kan ta hand om hela produktionsprocessen- från materialframtagning och ritning till ytbehandling, montering med kort leveranstid. Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig med din skärande bearbetning och få en kostnadsfri offert idag.