0413-143 56 info@wsmek.se

Om oss

WS Mekaniska

Vår verksamhet kan kort beskrivas som “tillverkning av komplicerade detaljer efter era önskemål och volymer”

Vi är ett företag som funnits 60 år i branschen, vi är ISO 9001 certifierade sedan 2017. Vi bearbetar de flesta material på marknaden i våra CNC styrda fräsar, svarvar samt gnistar. För oss är kvalité och leveransprecision två av de viktigaste faktorerna. Dessa mäts och övervakas varje dag.

WS Mekaniska har detaljerade instruktioner för hur samtliga processer skall genomföras. På operativ nivå kan det exempelvis handla om hur en detalj verifieras och görs spårbar genom hela tillverkningskedjan med hjälp av dokumenterade förstabits- och operatörskontroller. Det kan även handla om operatörernas egenansvar gällande maskinunderhåll eller om övervakning och hantering av mätinstrument.

Vi på WS Mekaniska tror starkt på samarbete och utveckling tillsammans med både kunder och leverantörer.

Kontakta oss på WS Mekaniska

Vi erbjuder helhetslösningar inom skärande bearbetning och legotillverkning.
Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig med ert projekt och få en kostnadsfri offert idag.